Effektiv, automatiserad och användarvänlig kundservice

Idag arbetar Voice Provider med ett marknadsledande företag inom möbler och inredning. Under flera års tid har vi arbetat tillsammans för att förenkla deras kunders köpprocess och kontakt med företaget med hjälp av ett antal olika tjänster.

Röststyrd bokningstjänst för snabb leverans

Möbelföretaget säljer sina varor både via fysiska butiker och online, med eller utan hemleverans. De kunder som väljer att beställa hemleverans har sedan år 2010 blivit uppringda av Voice Providers bokningstjänst Delivery Announcer. Den röststyrda tjänsten ringer automatiskt upp de kunder som beställt hemleverans av varor för att boka in en tid och stämma av övriga detaljer kring hemleveransen.

Ett stort antal bokningar

Voice Providers tjänst Delivery Announcer genomför cirka 16 000 bokningar per månad åt företaget. Eftersom tjänsten är helt automatisk frigör den värdefulla resurser som kundservice istället kan använda för att ta hand om inkommande samtal gällande exempelvis försäljning och produktfrågor.

Fritt Tal ger nya möjligheter

I september 2017 driftsatte möbelföretaget ytterligare en tjänst från Voice Provider. Företagets knappstyrda IVR byttes ut mot Fritt Tal för att ge kunden möjligheten att beskriva sitt ärende med egna ord. Företaget tar emot ca 1 200 000 samtal via sitt kundservicenummer varje år. Personerna som ringer in idag har nu en större möjlighet att uttrycka sina frågor eller ärenden av olika slag – utan att vara begränsade till förbestämda knappalternativ. Tekniken i tjänsten matchar sedan kundens beskrivning med rätt avdelning i företagets kundservice eller självbetjäningstjänst. Voice Provider levererar Fritt Tal som molntjänst, vilket ger vår kund en mycket kostnadseffektiv, skalbar och driftsäker lösning.

Ett tätt samarbete

För att få den nya tjänsten på plats, och implementera en mer användarvänlig kundentré, har Voice Provider arbetat tätt tillsammans med möbelföretaget och deras kundservicepersonal. På så vis har Voice Provider kunnat få en så tydlig bild som möjligt av vilka behov både de i kundtjänst och kunderna har idag. Antalet säljsamtal har redan ökat markant och med den nya tjänsten på plats förväntas andelen felkopplade samtal minska.

Nya fokusområden

Framöver kommer företaget och Voice Provider titta på fler metoder för att införa en högre grad av självbetjäning. Tillsammans kommer vi även se på hur olika typer av tjänster kan integreras med bakomliggande system. Detta för att bland annat göra det enklare för kunden att hitta sin order direkt via telefonen.