Service som förenklar livet

Idag finns bostadsbolaget Willhem representerade på tio attraktiva tillväxtorter runt om i Sverige. De förvaltar både lägenheter och lokaler som har utvecklats med ett starkt fokus på hållbart boende och nyskapande lösningar med ett tydligt kundfokus – som genomsyrar hela verksamheten.

Ett samarbete inför nästa steg

Under många år har Willhem arbetat tillsammans med vår partner Xelent, vars fokus är att sammanföra dokument, IT och telefoni. När bostadsbolaget tog beslutet att centralisera hela sin kundservice var det därför naturligt att vända sig till Martin Nyström på Xelent – som i sin tur hörde av sig till oss på Voice Provider.

Effektiv implementering

Vi presenterade vår rekommendation tillsammans med Xelent. Då hade vi dels tagit hänsyn till att Willhem hade ett fast startdatum för den nya kundservicen. De var dessutom måna om att lösningen inte skulle resultera i för många rörliga kostnader. Därför föll valet på Voice Providers CCL med IP-agenter – som låter agenterna svara på samtal via Softphones, vilket betyder att de inte måste använda traditionella telefoner.

Tydligare översikt via systemet

Efter att tjänsten implementerades och Willhems kundservice centraliserades har bolaget ökat antalet agenter från 4 personer till 12. De kan idag betjäna hyresgäster från hela landet och alltid ha god översikt över vilken stad och vilket område de befinner sig i. Den totala ägandekostnaden blev dessutom extra låg då den nya IP-agenten inte bidrar till några kostnader för samtal inom systemet.