Med slutkunden i fokus för utvecklingen

Excanto har ett brett utbud av IT-tjänster, skapade för att ge deras kunder bättre förutsättningar att arbeta smart och effektivt. Idag arbetar de med mindre och medelstora företag över hela Sverige, som en IT-partner med ett funktionsansvar för en hel verksamhet.
Vår kund har sitt huvudkontor i Stockholm, men Excanto är även lokalt representerade i Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. IT-leverantören arbetar ständigt med att ge sina över 500 företagskunder bättre support. Men företaget hade nått en punkt där deras växel inte längre kunde möta kundernas krav.

En anpassad CCL-lösning

Då vände de sig till Voice Provider. Tillsammans genomförde vi en workshop, där vi tydligare kunde identifiera just Excantos specifika behov kopplat till kundservice. Vår rekommendation blev en anpassad CCL. Lösningen designades tillsammans med kunden och implementerades sedan några veckor efter det.

Varierande behov

Med Voice Providers CCL har Excanto en hel verktygslåda av funktioner till sitt förfogande. Efter att tjänsten implementerades ökade antalet personer i Excantos kundservice snabbt från fyra till tio agenter – och en av de stora fördelarna med just CLL är hur enkelt det är att lägga till fler agenter vid behov.

Mätverktyg som främjar utveckling

Inom ramarna för CCL har Excanto även fått tillgång till användbara lösningar för uppföljning. De kan sätta upp mål för sin redan effektiva kundservice och sedan mäta hur väl de möter dem. Plus att de får överblick över vilka typer av frågor som kunderna ställer. På så vis får de bästa möjliga underlag för fortsätt utveckling som verksamhet.