En lösning med tålamod

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av digital tv, bredband och fast telefoni. Idag är över 1,9 miljoner hushåll anslutna till deras nät och de arbetar konstant för att utöka sitt erbjudande och göra det så centrerat kring kunderna som möjligt.

Förbättrad kundservice till en lägre kostnad

En del i Com hems arbete har varit att investera i röststyrda självbetjäningstjänster från Voice Provider och integrera dessa med sin röststyrda kundingång. En tjänst gav exempelvis Com Hems kunder teknisk support snabbt och enkelt, när de behövde hjälp med sin TV-mottagare, bredband eller fasta telefon. En annan har möjliggjort beställning av sportevenemang på ett automatiserat sätt.

I kundens takt

Den röststyrda tjänsten för teknisk support var en lösning med väldigt stort tålamod. Om kunden exempelvis ville felsöka sin TV-mottagare, och behövde hämta något till installationen, väntade vår tjänst till det att kunden var redo. Tjänsten gick sedan igenom varje steg lugnt och metodiskt för att det inte skulle bli några frågetecken för kunden på andra sidan.

Tjänsterna ger Com Hems kunder teknisk support snabbare och enklare, när de behöver hjälp med sin TV-mottagare, bredband eller fasta telefon.

Dagens matcher

En annan tjänst som vi kopplade till Com Hems kundingång var den automatiska Pay-Per-View-tjänsten. Om en kund vill beställa ett sportevenemang ringer han eller hon till den röststyrda tjänsten och säger bara vilka lag som spelar. Tidigare behövde kunderna både leta upp och knappa in koder, men nu är det betydligt enklare att beställa om man exempelvis vill se kvällens hockeymatch.

Vad hände sedan?

Andelen uppklarade samtal har stigit efter att den röststyrda tjänsten för teknisk support implementerades. Och Voice Providers röststyrda Pay-Per-View-tjänst har minskat de manuella beställningarna till Com Hems kundservice
med hela 77 %.

Vi hanterar miljontals samtal åt Com Hem varje år via deras röststyrda självbetjäningstjänster och kundingång. Tack vare det har företaget kunnat göra mycket stora besparingar, som bland annat såg till att deras investering betalade sig redan under de första månaderna av vårt samarbete.