De flesta är medvetna om hur många val man bör ha i sin knappmeny (3-4 st). Man brukar prata om att det är så mycket som arbetsminnet klarar av att hålla reda på samtidigt, stoppar man in något mer så ramlar en ut. Men detta är inte en helt lyckad beskrivning. En bättre beskrivning är att prata om uppmärksamhet. Det finns en begränsning i hur mycket och hur länge man kan behålla uppmärksamheten. Vad händer då när det blir för mycket att för att vi ska lyckas bibehålla uppmärksamheten? Jo, vi zonar ut.

Tänk tillbaka på ett tillfälle när du inte lyckats navigera i ett knappval. Berodde det på att du glömde bort vad du skulle trycka? Eller var det så att du aldrig hörde vad du skulle trycka för att du hade redan slutat lyssna (dvs zonat ut)?

– Nils Hagberg
Jag är dialogdesigner på Voice Provider och jobbar dagligdags med audiella gränssnitt och dialogsystem. Allt som oftast arbetar jag med taligenkänning och Fritt tal, men jag ger mig gärna i kast med alla sorters utmaningar när det kommer till människa-maskin interaktion.