Voice Providers kontaktcenter-system uppdateras för att bli bättre och mer lättillgängligt.

En av de viktigaste aspekterna av ett kontaktcentersystem är att det är lätt att arbeta i. För att agenterna skall få bästa möjliga förutsättning att bemöta kunderna på ett så bra sätt som möjligt, krävs att man är bekväm i sin arbetsmiljö. Detta är fundamentet för modern kontaktcenterverksamhet. Därför arbetar vi på Voice Provider aktivt med användarupplevelsen.
Ny sökfunktion
Som ett led i detta arbete introducerar vi nu en ny och förbättrad sökfunktion för vår ärendehantering/mailassistent. Funktionen gör det enklare att navigera i systemet.

Adressboken

Adressboken för både mejl och telefoni ett ansiktslyft och ger nu ett betydligt överskådligare intryck.

Logik

Utöver det har systemets interna logik blivit ännu bättre, och systemet särskiljer nu mellan en agent som är t.ex. är på lunch och en agent som aktivt besvarar samtal, även om de är inloggade i samma kö. På detta sätt får systemets administratör en bättre överblick av hur många agenter som faktiskt är tillgängliga.

Voice Provider lyssnar på sina kunder

De förändringar som görs av kontaktcenter-systemet och tillägg av nya funktioner, är dels ett förebyggande arbete från Voice Providers sida och dels förändringar som önskats av våra kunder. För Voice Provider är det viktigt att man som användare av kontaktcenter- systemet, oavsett om man är administratör eller användare, har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.