Voice Providers kontaktcentersystem har idag uppdaterats med ytterligare funktionalitet.

En av de stora fördelarna med CCL är att systemet fungerar med i princip samtliga växelplattformar på marknaden, dock har vi på senare år sett en stor ökning av antalet kunder som använder sig av Mitels hostade växelsystem vilket fått oss att titta närmare på integrationsmöjligheterna mot just denna plattform.

Sedan en tid tillbaka har vi haft en integration med Solus plattform vilken möjliggjort att samtal kan skickas mellan CCL och Solus BC utan extra samtalskostnader. Vi har nu tagit ytterligare ett steg och det finns nu möjligheter att se linjestatus och presence hos medarbetare som inte sitter i kontaktcentersystemet. Dessa kontakter visats i CCL´s nya telefonbok.

Syftet med integrationen är att kundservicemedarbetare enkelt ska kunna få en överblick över övriga medarbetare på företaget och enkelt kunna koppla samtal till dessa.

Integrationen fungerar med samtliga Mitels hostade system som idag används av flera aktörer, som

Solus BC, Telia TouchPoint, 3 FrontOffice , Tele2, Easytel, Efftel och iCentrex mfl.

CCL Mail Assistant

Även Voice Providers mejljhanterings system för kundservice får ny funktionalitet. Möjligheterna till att använda standardsvar har förbättrats och har ny en filtreringsfunktion som gör det enklare att hitta rätt standardsvar i klienten.

CCL Mail Assistant kommer nu också ihåg storleken och placering av öppnade fönster mellan inloggningar vilket underlättar det dagliga användandet av systemet.

Tidigare har möjligheten att skicka BCC (hemlig kopia) i utgående mejl inte funnits men detta är nu möjliggjort och fungerar nu precis som i Outlook.

För kunder som enbart använder CCL Mail Assistant har nu också inloggningen förenklats.