Du minns säkert de gamla telefonerna där man slog numret genom att snurra på en nummerskiva – pulsval. Klicken du hörde när skivan snurrade tillbaka var de faktiska klick (avbrott) som signalerade siffran från telefonen till stationen. Ett avbrott =  0, två avbrott  = 1 osv. (i andra länder brukade man börja räkna på ett, så ett avbrott = siffran 1).

Det tog inte bara tid för användaren att slå ett nummer med pulsval, det tog även tid för stationer att koppla samtal med pulsval. Från och med i mitten på sextiotalet kom därför nummerskivorna och pulsval att ersättas av knapptelefoner och tonval.

Tonval fungerar genom att varje siffra representeras genom en kombination av två toner. En kombination av fyra högfrekventa och fyra lågfrekventa toner ger 16 möjliga signaler, 10 för siffrorna 0-9, *, # samt A, B, C D. De sistnämnda bokstäverna kom inte att användas på vanliga telefoner men kan användas för olika former av signalering. DTMF är det tekniska namnet och är en förkortning av Dual Tone Multi-Frequency.

Idag är IP-telefoni/VoIP (Voice over Internet Protocol) allt vanligare och det kan ibland ställa till det för DTMF-signalering. DTMF signalerna uppfattas bara om det är exakt rätt frekvenser. Om DTMF-signalerna skickas på samma “kanal” i SIP-strömmen som det övriga ljudet krävs det att ljudströmmen komprimeras med loss-less komprimering (t ex µ-law eller A-law), annars riskerar man att DTMF-signalerna inte uppfattas.

Så om du tycker att vissa telefonnummer har en särskild melodi så är det precis så. Man kan till och med spela en liten truddilutt. Så nästa gång du ringer för att önska någon grattis på födelsedagen kan du ackompanjera sången med ljuv musik från DTMF-tonerna från telefonen:
1 1 2 1 6 3
1 1 2 1 9 6
1 1 # 9 6 3 2
# # 9 6 9 6

– Nils Hagberg
Jag är dialogdesigner på Voice Provider och jobbar dagligdags med audiella gränssnitt och dialogsystem. Allt som oftast arbetar jag med taligenkänning och Fritt tal, men jag ger mig gärna i kast med alla sorters utmaningar när det kommer till människa-maskin interaktion.