I en tidigare lucka tipsade vi om hur man kan dela upp knappvalen utan att förlora kundens uppmärksamhet. Denna lucka följer i samma fotspår och handlar om hur man utformar det enskilda valet: “För x tryck n”.
Svårare än så är formeln inte. Som vi tidigare nämnt kan man dessutom utelämna en del ord när de förstås av kontexten. Sedan är det också klokt att lägga till små talspråkliga bindeord för att det ska bli bra flyt. “För frågor om x, tryck 1. För y, tryck 2. Eller gäller det z, tryck 3.”

Det är vanligt att man försöker reducera antalet knappval genom att slå ihop flera alternativ till ett och samma val. “För x,y eller z, tryck 1”. Det lilla misstaget man begår är att använda sig av “eller”. Ouppmärksamma kunder (dvs 9 av 10 kunder) hör det där “eller” som en del i uppräkningen av knappvalen när “eller” egentligen gäller uppräkningen inom ett av knappvalen. Då är det bättre att använda “och”: “för x, y och z, tryck 1”. Men det stora misstaget man begår är att tro att man reducerat antalet val genom att klumpa ihop några av dem. Nej – det som spelar roll är antalet alternativ som kunden behöver ta ställning till, oavsett hur många knappval det finns. Exemplet här innan ska alltså räknas som tre val – inte ett!

– Nils Hagberg
Jag är dialogdesigner på Voice Provider och jobbar dagligdags med audiella gränssnitt och dialogsystem. Allt som oftast arbetar jag med taligenkänning och Fritt tal, men jag ger mig gärna i kast med alla sorters utmaningar när det kommer till människa-maskin interaktion.