Hur väljer man vilka val man ska ha i sitt knappval? Låt oss säga att du har kommit fram till att du behöver rätt många knappval och nu undrar du hur kan du klämma in alla de där valen du vill ha, och ändå få användarna att samarbeta och göra rätt val.

I en tidigare lucka pratade vi om interaktionsmetaforer. Låt oss tänka på knappvalet som en dialog mellan dig och kunden. I en dialog brukar man ta en fråga i taget. Ta reda på vilka frågor du behöver ställa för att veta hur du ska styra samtalet. Du behöver kanske veta a) vilken slags kund det är (privat/företag, ny kund/befintlig kund); b) vilket företagsområde frågan gäller (lån/försäkring/bank, inrikes/utrikes, bokning/öppettider/kundservice); och c) vad för slags fråga kunden har (beställa, ändra, säga upp, etc).

Om du blandar olika val som besvarar olika slags frågor så riskerar du förvirrade användare. Titta på detta (konstruerade) exempel:
”För information om våra resor, tryck 1. För bokning av hotell tryck 2. Utrikes, tryck 3. Gruppbokningar, tryck 4. Gäller det företag, tryck 5.”

I exemplet är det flera frågor blandade: fråga om resa/hotell, fråga om information/bokning, fråga om bokning/gruppbokning, utrikes/inrikes, företag/privat. Det blir extremt rörigt. Om man delar upp frågorna blir det tydligare:
”För inrikes, tryck 1. Utrikes, tryck 2.
”För resor med hotell tryck 1. Utan hotell tryck 2.”
”För bokningar, tryck 1. För andra frågor, tryck 2”
”För gruppbokningar, tryck 1.”
”För företagskunder, tryck 1. Privat tryck 2.”

Med denna uppdelning blev det fem frågor, det är potentiellt fem nivåer i knappmenyn. Troligtvis behöver man inte ställa alla fem frågorna till varje kund för att styra samtalet. Men kanske känner du att det ändå blir det för många frågor. Gå i så fall tillbaka till vilka frågor du egentligen behöver veta för att styra samtalet och försök att arbeta bort en fråga. Kanske de flesta företagsbokningar är gruppbokningar, så att du kan slå ihop gruppbokningar och företagsbokningar.

Poängen jag försöker göra är att knappmenyn inte blir enklare för att du klämmer in två frågor i en. Knappmenyn blir enklare när du tar bort frågor.

Vad gör man då om det finns för många möjliga svar (dvs knappval) på din fråga? Det är en fråga för en annan lucka.

– Nils Hagberg
Jag är dialogdesigner på Voice Provider och jobbar dagligdags med audiella gränssnitt och dialogsystem. Allt som oftast arbetar jag med taligenkänning och Fritt tal, men jag ger mig gärna i kast med alla sorters utmaningar när det kommer till människa-maskin interaktion.