När du designar till talsvar så är tiden kritisk. Kunders uppmärksamhet försvinner fortare än du anar så det gäller att vara så kärnfull som möjligt.  Ellipser är en språklig konstruktion där man utelämnar ord för att de ändå förstås av sammanhanget. Se följande exempel.

För frågor som rör din faktura, tryck 1; för frågor som rör beställningar, tryck 2; eller för teknisk support, tryck 3.

Poff! så kunde du förkorta meddelandet med 20% utan att försvåra för användaren eller utan att förlora innehåll.

– Nils Hagberg
Jag är dialogdesigner på Voice Provider och jobbar dagligdags med audiella gränssnitt och dialogsystem. Allt som oftast arbetar jag med taligenkänning och Fritt tal, men jag ger mig gärna i kast med alla sorters utmaningar när det kommer till människa-maskin interaktion.