Sedan 2011 har Trafikverket Färjerederiet årligen genomfört en kundundersökning om hur landets färjeleder fungerar. Den senaste undersökningen gjordes under juni och augusti 2015, och hela resultatet går att ladda ner från Trafikverkets webbsida.

Voice Provider levererar en röststyrd talsvarsstjänst till Färjerederitet. Talsvarstjänsten ger Färjerederiets kunder möjlighet att dygnet runt kunna erhålla tidtabells- och störningsinformation samt att bli vidarekopplade till personal på färjelederna eller personal hos Trafikverkets kundtjänst. Den senaste kundundersökningen visar att Färjerederiets kunder blir allt mer nöjda med tjänsten som Voice Provider har levererat till Färjerederiet sedan 2004.

Kundnöjdhet 2015