Vi är väldigt glada över att idag ha tecknat vårt första avtal med en brittisk kund. Det är bolaget Easytrip som, via vår samarbetspartner Infinity i Belfast, blir vår första kund i Storbritannien.

Easytrip grundades 2005 och blev det första bolaget på Irland att erbjuda marknaden elektroniska lösningar för vägtullar. Idag har de över 195 000 kunder och är Irlands största leverantör av elektroniska vägtulls- och parkeringstjänster.

Easytrip vände sig till oss för att undersöka möjligheterna att effektivisera telefonikanalen, med hjälp av automatiserade självbetjäningstjänster. Det resulterade i en förstudie som vi på Voice Provider genomförde i november. Förstudien pekade på att vår självbetjäningstjänst tillsammans med en talsvarslösning skulle kunna reducera antalet samtal till agenter med närmare 30 %. Det skulle betyda en avsevärd besparing i resurser för det telefonintensiva företaget.

”Det är mycket glädjande att vår satsning i Storbritannien nu ger utdelning så att vi får en chans att bevisa oss även i UK. Vi ser verkligen fram mot att utveckla samarbetet med Infinity på Irland.” – säger Mikael Janemon, försäljningschef på Voice Provider.