Det mesta som slår i USA kommer förr eller senare till Sverige. Men en sak har inte riktigt tagit skruv: att skriva telefonnummer som ord. Bor du i USA är det inget konstigt att ringa 1300 PIZZA-HUT eller 1300-HILTON. Det kallas för phonewords. På svenska kan det kallas för textnummer, telefonord eller alfanummer. Alfanummer dök upp på Språkrådets nyordlista 2009, men verkar inte riktigt ha fastnat.

Bokstäverna översätts till siffror helt enkelt tack vare att bokstäverna står utskrivna på knappsatsen. Standarden för detta alfabet är gammal och härstammar från telefonens begynnelse. För inte så länge sedan skrev vi våra sms med hjälp av denna standard. Kanske var det tidsfönstret då fenomenet med alfanummer hade en chans att slå igenom? Knappsatsen på våra smarttelefoner har fortfarande bokstäverna utskrivna på knappsatsen men i Sverige så har de förlorat sin betydelse. Men det finns faktiskt ett par nummer som fungerar, t.ex. 0771-SJ-SJ-SJ. Det är lite knepigare att översätta åt andra hållet. Var tror du att du hamnar om du ringer 0771-727 727?

Men hur kommer det sig egentligen att alfabetet i den alfanumeriska standarden börjar på siffran 2 och inte på 1? Det har att göra med telefonins begynnelse i Nordamerika. Siffran 1 var ett reserverat prefix för att ringa långdistanssamtal, 0 var reserverad för operatör. Så inga telefonnummer kunde börja på 0 eller 1. Eftersom telefonnumren i begynnelsen hade ett prefix på två bokstäver så kunde inte det alfanumeriska alfabetet börja på 1 om man ville kunna ha med ABC i prefixet.

Textnummer kommer kanske inte att få en renässans, men finns det något användningsområde i ditt knappval för den alfanumeriska standarden?

– Nils Hagberg
Jag är dialogdesigner på Voice Provider och jobbar dagligdags med audiella gränssnitt och dialogsystem. Allt som oftast arbetar jag med taligenkänning och Fritt tal, men jag ger mig gärna i kast med alla sorters utmaningar när det kommer till människa-maskin interaktion.