Webb digitalt stöd

Användarvänliga stöd för kunden på er webb

Voice Provider levererar funktioner för alla kommunikationskanaler som är aktuella för er verksamhet. Upptäck några av de digitala stöd som ni kan erbjuda era kunder.
.

Web Callback

Med hjälp av vår lösning kan kunden initiera ett callback-ärende från er webbplats och ärendet styrs automatiskt till rätt person eller grupp hos er.
0

Semantisk FAQ

Er kunskapsdatabas kan både användas som en semantisk FAQ på er webbplats och som ett internt stöd för era agenter. Oavsett hur ni använder det har ni alltid tillgång till ett användarvänligt gränssnitt.
j

Webbformulär

Låt era kunder nyttja de epostformulär som ingår i CCL-systemet. Formulären har en automatiserad svarshantering som är integrerad med övriga kommunikationskanaler.
w

Läs kundberättelse

Vi hjälper er att uppnå bestående resultat

  • Flera valbara, digitala stöd
  • Automatiserad styrning
  • Ett stabilt, internt stöd