Lösningar som ser till
verksamhetens bästa

En välfungerande helhet

När er kundtjänst fungerar på bästa möjliga sätt smittar det av sig på hela verksamheten. Därför utformar vi alla våra lösningar med hela personalen i åtanke. Det hjälper er att arbeta effektivt, samtidigt som det alltid blir möjligt för er att sätta slutanvändaren i fokus för era aktiviteter. Upptäck hur våra produkter, tjänster och funktioner kan gynna er organisation utifrån olika perspektiv.

%

av svenska företag har ingen dedikerad kundservicefunktion

Förbättrad överblick med förenklade rutiner

Med tanke på hur viktig kundserviceaspekten är måste det vara enkelt för de som sitter på andra sidan. Det måste vara smidigt att få överblick över arbetet och det måste finnas effektiva metoder för uppföljning – samtidigt som arbetet måste vara integrerat med alla övriga aktiviteter inom organisationen

Vad ni söker efter

Därför vet vi att lösningar som kan förenkla era rutiner och spara tid är högt prioriterat. Ni vill inte ödsla tid på att implementera överkomplicerade system, som i slutändan kostar mer än de smakar i alla fall.

Lösningar i flera led

Därför har vi utformat lösningar som inom kundservice ger er nya möjligheter att utvecklas som organisation – utan att det går ut över vare sig kundbemötandet eller er verksamhets effektivitet.

Administratörsverktyg

Ett webbaserat administratörsverktyg som sammanför alla viktiga funktioner inom ramarna för en och samma lösning.

Integration

Integrera era kundservicelösningar med externa system som exempelvis externa datauppslag, självbetjäning och kunskapsdatabaser med hjälp av våra verktyg.

Uppföljning

Effektivisera er kundservice med hjälp av våra verktyg för uppföljning via statistik och wallboards.

Vi hjälper er att uppnå bestående resultat

  • Personligt, kunnigt och snabbt bemötande online
  • Integrerbar lösning
  • Avlastar er personal genom att hantera ärenden automatiskt.