Självbetjäningstjänster

Mer tid åt de som behöver det

Mest relevant fokus

Personalen som utgör er kundtjänst är en otroligt värdefull tillgång och det är viktigt att de får fokusera sin energi på komplexa ärenden. På att helt enkelt leverera riktigt god service.
u

Vanliga funderingar

Med hjälp av våra tjänster för självbetjäning kan era rutinfrågor besvaras automatiskt. Det kan exempelvis röra sig om tidtabellsupplysning, beställning av blanketter, saldobesked eller det som är vanligast inom er verksamhet. Med hjälp av röststyrda telefonilösningar kan ni minska belastningen på er kundtjänstpersonal – till en marginal kostnad.
w

Läs kundberättelse

Vi hjälper er att uppnå bestående resultat

  • Mer tid åt komplexa ärenden
  • Automatiskt besvarade rutinfrågor
  • Minskad belastning på kundtjänstpersonal
Mikael Janemon

Mikael Janemon

Försäljningschef