En kombination av kundservice­specialister

Om oss

Vem finns på andra sidan?

Det är en fråga som inspirerar oss varje dag – och har gjort det i över 15 år nu. Att ta fram tjänster och produkter som hjälper er bemöta era kunder och användare på ett sätt som är anpassat efter deras behov och krav, här och nu.

En unik samling människor

Människorna ni möter hos Voice Provider är specialister inom kundservice, kanalstrategier, språkteknologi, dialogdesign och systemutveckling. Helt enkelt en kombination av personer som förstår sig på varje ingrediens som framgångsrik kundservice består av.

Voice Providers resa

Företaget grundandes år 2000 av ett par entreprenörer som verkligen brann för att hitta lösningar som sätter kundens behov i centrum. Idag är vi Nordens ledande leverantör av effektiva kundservicelösningar, och drivkraften som grundarna hade har aldrig avtagit. Vi är företaget där innovativ teknik möter beteendevetenskap. Där våra kunder och deras kunder är viktigast i alla lägen.

En del av Addnode

Voice Provider är en del av Addnode Group som förvärvar, driver och utvecklar växande IT-bolag över hela världen. Idag består koncernen av 1150 medarbetare, utspridda över kontor i Sverige, Tyskland, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Slovakien, USA, Österrike och Indien.

”Vi är företaget där innovativ teknik möter beteende­vetenskap.”