w

Läs kundberättelse

Ladda ner produktblad

Kontakta oss

Kontaktcentersystem

Contact Center Live – Ditt kontaktcenter i molnet

CCL, Contact Center Live, ger er en verktygslåda fylld med funktioner som hjälper er att erbjuda bättre kundservice, samtidigt som ni ökar effektiviteten i er verksamhet.

Fördelar från dag ett

Den molnbaserade lösningen ger er fullt stöd för en multikanalstrategi. CCL kan enkelt implementeras på ert befintliga telefonsystem och ger er snabbt en utökad funktionalitet i kontaktcentret.

Positiva effekter för hela verksamheten

Inom ramarna för CCL får ni tillgång till en rad olika funktioner, som förenklar arbetsuppgifterna för stora delar av er organisation. Avlasta era medarbetare med hjälp av integrerade lösningar. Följ upp era satsningar med detaljerad statistik och information i realtid. Samarbeta som organisation inom en och samma lösning.

Det viktigaste i fokus

Med en stabil, gemensam lösning i botten har ni möjligheten att fokusera på er utveckling som organisation. Ni får en flexibel lösning som går att anpassa efter just era och era slutanvändares specifika krav på kundservice.
Komplettera CCL med följande tillval:

Kanaler

Möt kunden på deras villkor

Inom ramarna för vår CCL-tjänst kan ni effektivisera ert arbete med en rad olika kommunikationskanaler. Allt finns samlat inom en och samma lösning, och allt syftar till att erbjuda bästa möjliga kundservice.

Inkommande telefoni

CCL är en molnbaserad tjänst som är helt oberoende av vilken växel ni har. Era agenter kan sitta var som helst i landet och det spelar ingen roll vilken typ av telefon de använder.

Utgående callback

Låt era kunder bli uppringda på ett angivet nummer, antingen vid en specifik tidpunkt eller när det är dags för deras könummer.

Utgående samtal under kampanj

Automatiserad utringande telefoni för exempelvis telemarketing, kundundersökningar, försäljning via telefon, uppföljning m.m.

Utringande larm/Broadcast

Schemalägg utgående samtal eller SMS till fördefinierade kontakter. CCL-systemet kommer då att automatiskt ringa upp eller skicka ett förbestämt meddelande.

Chatt

CCL har en inbyggd chattfunktion som är integrerad med agentapplikationen och synkad med samma kösystem som övriga samtalstyper. Som tilläggsfunktion kan Voice Provider även erbjuda co-browsing i chattfunktionen.

Mail Assistant

I Voice Providers CCL-lösning styrs epost, fax och SMS från kunder precis som inkommande samtal och kan synkas med samma kö som telefonsamtalen. Allt för att ni ska kunna få en komplett överblick över era kundkontakter.

Agentverktyg

Användarvänligt och flexibelt

Voice Providers CCL-system hjälper er att avlasta agenterna i kundtjänst, genom praktiska verktyg som förenklar deras vardag.

Agentgränssnitt

Med hjälp av CCL kan era agenter behandla alla kundkontakter i en och samma applikation, oavsett om det handlar om telefonsamtal, chatt, epost, fax, SMS, callback eller något annat. Era agenter får med andra ord bästa möjliga förutsättningar för att arbeta effektivt och erbjuda god service vid varje tillfälle.

Mobilt

Voice Providers CCL-tjänst erbjuder även mobil anslutning. En perfekt lösning om ni behöver öka antalet medarbetare under arbetstoppar, men inte har möjlighet att samla dem på en och samma plats.

Fast telefon

För era medarbetare som föredrar fast telefoni finns precis lika bra möjligheter som för övriga kommunikationskanaler. Gränssnittet gör det möjligt att besvara och avsluta samtalen via datorn eller på traditionellt vis.

Administratörsverktyg

Enkel tillgång till praktiska verktyg

På Voice Provider erbjuder vi praktiska administratörsverktyg som snabbt ger en överblick över alla nödvändiga funktioner – som hjälper er att avlasta er personal för att de ska kunna fokusera på de mest primära arbetsuppgifterna.

Manager

Med CCL får er administratör enkel tillgång till de funktioner som styr ert kontaktcenter. Denne kan exempelvis utföra ändringar i scheman, eller i köer, lägga till användare eller hämta statistik. Alla uppgifter hanteras smidigt via CCL-Managern.

Uppföljning

Få ut den data ni behöver – när ni behöver den

Vad är ett samtal värt för er? Hur effektiva är ni på att svara? Hur många samtal tappar ni? För att ni ska kunna utvärdera ert arbetande löpande erbjuder vi ett flertal olika lösningar inom uppföljning, som hjälper er att fokusera på relevanta områden när ni utvecklas framåt.

Statistik

Vårt rapportverktyg låter er analysera ert kommunikationsmönster via ett enkelt, pedagogiskt och kraftfullt gränssnitt. Rapporterna skräddarsys efter era önskemål och går att schemalägga efter era behov. Ni kan utgå ifrån de parametrar som är mest intressanta för er och ni får ut relevant data när ni vill.

Avancerad statistik

Om ert behov av statistik är stort kan ni bland annat integrera statistikverktyget i ett bemanningsplaneringssystem. Ni kan också göra djupare analyser om er verksamhet behöver det.

Wallboards

Välj mellan flera olika standardvyer för realtidsövervakning som kan visas på storbildsskärm. Ni kan exempelvis välja stapeldiagram, cirkeldiagram eller hastighetsmätare beroende på vad som passar er bäst.

Integration

Förena de funktioner ni behöver mest

Genom att integrera nödvändiga funktioner och system kan ni spara både tid och energi inom er verksamhet. Upptäck funktionerna som låter er arbeta effektivt för att möta kundernas behov på bästa sätt.

Screenpop

Voice Providers CCL-lösning är förberedd för att integrera med olika externa system. Med hjälp av Screenpop kan era agenter få fram kundkortet i CRM-systemet eller orderstatus på kunden som ringer er.

Externa datauppslag

Integrera CCL-lösningen med bakomliggande system för att exempelvis öppna en VIP-kö med PIN-kod eller hämta orderstatus ur ett orderhanteringssystem m.m.

Positionering

Vår positioneringstjänst kan styra den inringande kunden till rätt butik eller kontor direkt. Den kan även identifiera vilket område kunden ringer ifrån och därmed kan ni skräddarsy er kundservice direkt.

Inspelning & medlyssning

Stötta er personal och samla in nödvändig information

Voice Providers lösningar för inspelning och medlyssning låter er slippa det tidsödande arbete som dessa uppgifter tidigare har inneburit. På enklast möjliga sätt kan ni samla in den information ni behöver från samtalen, samtidigt som ni kan ge er personal stöd i alla lägen.

_

Inspelning

Spela in samtal i utbildningssyfte, för att bekräfta avtal eller för dokumentation. Vår inspelningsfunktion låter er välja att spela in hela eller delar av ett samtal. Ni kan även välja om ni vill spela in alla samtal eller bara en viss andel av dem.

Medlyssning

Slipp allt krångel och stök med dubbelkopplingar och att sitta intill medarbetaren som ringer. Vår medlyssningsfunktion låter er välja var ni vill sitta och vem eller vilka ni vill lyssna på. Nu kan ni coacha medarbetarna direkt under medlyssningen.

Talsvar

Fler möjligheter för utökad kontroll

Våra funktioner inom Talsvar ger er personal utökade möjligheter att hantera meddelanden och samtal samtidigt som de får mer tid att fördjupa sig i komplicerade ärenden.

Knappstyrd IVR

Ni som användare kan bygga era egna talsvarslösningar, lägga in egna meddelanden, öppna och stänga köer, sätta olika scheman för olika köer och ta emot olika typer av kunddata. Allt kan skötas enkelt och smidigt inom en och samma lösning.

Auto Attendant

Avlasta personalen och frigör tid med hjälp av taligenkänning. Vår röststyrda lösning förstår vilken person, avdelning eller funktion som den inringande är intresserad av och kopplar automatiskt. 

Geografisk styrning
En träffsäker funktion som, med hjälp av positionering, känner av varifrån en användare ringer och kopplar till närmaste kontor, butik eller person

Nyckelordsbaserad IVR

Erbjuder samma funktionalitet som en Fritt Tal-lösning, men till en mycket lägre investering. Ett mindre antal nyckelord gör det möjligt att identifiera mer än 80 % av inkomna ärenden.
w

Läs kundberättelse

Ladda ner produktblad

Kontakta oss

Vi hjälper er att uppnå bestående resultat

  • En utökad funktionalitet i kontaktcentret
  • Förenklar arbetsuppgifter i flera led
  • Skapar fler möjligheter att fokusera på er utveckling som företag
Mikael Janemon

Mikael Janemon

Försäljningschef