Fritt tal

Tal som guidar kunden rätt
Voice Provider erbjuder en effektiv och användarvänlig kundingång i telefonikanalen. Med hjälp av avancerad-tkning (NLP) och djup förståelse för svenska språket, besvarar den röststyrda tjänsten Fritt Tal alla inkommande samtal. Lösningen erbjuder kunden en naturlig, talad dialog för att kunderna ska kunna uttrycka sina önskemål fritt.

Förenklade metoder

Tjänsten förstår kundens uttalanden och styr samtalet till rätt grupp av handläggare eller till en självbetjäningslösning. På så vis slipper kunden krångliga knappmenyer och kan direkt påbörja sitt ärende. Samtidigt kommer ni att kunna reducera kostnader genom att undvika kostsamma felkopplingar.

En lösning med flera möjligheter

Upptäck hur ni kan utveckla och effektivisera er verksamhet genom att:

  • andelen samtal som hanteras via självbetjäning ökar
  • kundservice kan organiseras effektivare i fler kompetensgrupper
  • handläggningstiden kortas ner
För att skapa bästa möjliga kundupplevelse kan ni ta Fritt Tal-tjänsten ett steg längre. Den röststyrda samtalsstyrningen kan också integreras med funktioner för självbetjäning. På så vis kan ni ge kunden det mest relevanta bemötandet i varje enskilt ärende.
w

Läs kundberättelse

Vi hjälper er att uppnå bestående resultat

  • Kortare handläggningstid
  • Reducerade kostnader utan kostsamma handläggningstider
  • Effektivt organiserad kundservice
Mikael Janemon

Mikael Janemon

Försäljningschef