Voice Bots

Slopa stökiga talsvar och ge kunderna service 24/7

Dagens företag och organisationer spendera stora pengar på att effektivisera sina hemsidor. Med allt från dynamiska FAQ´s till olika former av självbetjäningstjänster. Trots alla dessa försök fortsätter samtalen i oförtröttad takt in till kundservice-organisationer. Med Voice Providers Voice Bot kan du möta behoven där de uppstår.

Dagens kunder ställer större krav på att få sitt ärende löst

Undersökningar visar att 60% av inringande kunder förväntar sig svar direkt, och toleransen för långa talsvar och kö-besked är lägre än någonsin. Med Voice Providers Voice Bot minimeras kötiden och de samtal som gäller enklare frågor automatiseras direkt, och tjänsten blir bara bättre och bättre med tiden.

Effektivt, personligt, korrekt

För att möta behovet av en personlig, men digital kundservice, erbjuder Voice Provider en AI-baserad Voice Bot. En lösning som med hjälp av NLP (Natural Language Process) kan ge kunden svar på mängder av frågor. Voiceboten kan både förstå innebörden av vad kunden frågar och ge ett korrekt svar, vilket resulterar i en minskning av antalet telefonbundna kundservicesamtal med upp till 30%. Självklart fungerar Voiceboten även som en traditionell IVR/talsvars-lösning och skickar rätt ärende till rätt instans om den inte har möjlighet att besvara frågan direkt.

Världsledande plattform

Tillsammans med våra egna interface för språkhantering, använder vi oss av Googles plattform Dialogue Flow för att leverera vår Voice Bot. Tillsammans med vår djupa kunskap om svenska språket såväl som uttryck inom kundservice kommer Voice Boten kunna effektivisera er kundservice med mycket goda resultat.

Vi hjälper er att uppnå bestående resultat

  • Personligt, kunnigt och snabbt bemötande online
  • Integrerbar lösning
  • Avlastar er personal genom att hantera ärenden automatiskt.