Chat Bots

Ett mer personligt bemötande online
Dagens kunder är teknikvana och föredrar att kommunicera digitalt. Med vår AI-baserade chatbot säkerställer ni att era kunder får ett personligt och intelligent bemötande online och svar på sina frågor direkt.

Dagens kunder vill kommunicera digitalt

I takt med att allt fler tjänster produceras online, ökar behoven av att få svar på frågor direkt på företagets hemsida. Dagens teknikvana kunder föredrar att kommunicera digitalt innan de kontaktar en traditionell kundservice via telefon. En undersökning visar att 95 % av alla kundservice-ärenden börjar med ett besök på företagets hemsida. Det är enbart när kunden inte får svar på sin fråga via webben som han eller hon väljer att ringa till företaget

Effektivt, personligt, korrekt

För att möta behovet av en personlig, men digital kundservice, erbjuder Voice Provider en AI-baserad Chatbot. En lösning som med hjälp av NLP (Natural Language Process) kan föra en dialog med kunden. Chatboten kan både förstå innebörden av vad kunden frågar och ge ett korrekt svar, vilket resulterar i en minskning av antalet telefonbundna kundservicesamtal med upp till 40 %. Självklart fungerar Chatboten via såväl dator som mobiltelefon och kan integreras i en Fritt tal-lösning.

Världsledande plattform

Tillsammans med våra egna interface för språkhantering, använder vi oss av Googles plattform Dialogue Flow för att leverera vår Chatbot. Tillsammans med vår djupa kunskap om svenska språket såväl som uttryck inom kundservice kommer Chatboten kunna effektivisera er kundservice med mycket goda resultat.

Vi hjälper er att uppnå bestående resultat

  • Personligt, kunnigt och snabbt bemötande online
  • Integrerbar lösning
  • Avlastar er personal genom att hantera ärenden automatiskt.